Architektura sakralna

Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, obecnie filia MBL w Sanoku

 

Prawosławna cerkiew katedralna pod wezwaniem Świętej Trójcy w Sanoku