Architektura sakralna

Cerkiew p.w. św. Mikołaja w Starym Samborze z 1830 roku

 

Cerkiew p.w. św. Paraskewii w Skolem

 

Dzwonnica cerkiewna w Jasienicy Zamkowej

 

Kościół w Starej Soli

 

 

Klasztor Bazyliański w Ławrowie

 

Synagoga w Starym Samborze z XIX wieku (obecnie magazyn)

 

XV wieczna cerkiew w Drohobyczu