Opis uprawnień

Jestem przewodnikiem beskidzkim kl. II na Obszar Beskidów Wschodnich  - legitymacja nr 0133/2000.

Obszar moich uprawnień obejmuje krainy geograficzne: Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki,  Pogórze Ciężkowickie,  Pogórze Rożnowskie,  Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Rzeszowskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Góry Sanocko - Turczańskie, Pogórze Bieszczadzkie, Pogórze Bukowskie.
Obszar ten to od południa pogranicze polskich i słowackich Karpat, idąc od Przełęczy Tylickiej po Przełęcz Użocką. Granica wschodnia to granica Polski i Ukrainy do Przemyśla, północna granica – to droga łącząca Przemyśl, Jarosław, Leżajsk, Rzeszów i Tarnów. Zachodnią umowną granicą są rzeki: Dunajec i Poprad.

Posiadam uprawnienia przewodnika terenowego kl. III na obszar województwa podkarpackiego (obszar byłego województwa krośnieńskiego wg podziału administracyjnego w latach 1975 – 1998) -  nr legitymacji 0127/2000, pilota wycieczek - nr legitymacji 0364/2000 oraz przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego – nr legitymacji 004/08 i przewodnika Magurskiego Parku Narodowego – nr legitymacji 18/2013.